Zawody sportowe pod nazwą „ RUCH TO ZDROWIE”

Dzieci z grupy Motylków i grupy Słoneczek rywalizowały ze sobą w zawodach sportowych. Główne cele zorganizowanych ćwiczeń to:

  • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,
  • Rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,
  • Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
  • Poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
  • Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,
  • Wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych,
  • Integrowanie dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych.