ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2021r. w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach, ul. Urzędnicza 16, funkcjonuje punkt konsultacyjny dla nauczycieli pracujących z uczniami z zespołem Aspergera (w tym nauczycieli wspomagających).

Zapraszamy także rodziców dzieci z zespołem Aspergera na spotkania konsultacyjne mające na celu zrozumienie mechanizmów funkcjonowania dziecka,   wsparcie   w   odziaływaniach   wychowawczych,   radzenie   sobie   w trudnych sytuacjach w relacji z dzieckiem.

Punkt konsultacyjny zaprasza w piątki w godzinach 8.00-12.00,
spotkania stacjonarnie  w  gabinecie  213  -  po  wcześniejszym  umówieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem: 41 367 67  28 wew. 213
lub mailowo: w.sabat@mzppp.pl, b.madej@mzppp.pl.

W ramach działania punktu konsultacyjnego w każdy piątek możliwe są również porady i konsultacje zdalne.

 

 

Zapraszamy

Beata Madej, Wioletta Sabat