ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "MOJA RADA NA ODPADA"

Z A P R A S Z A M Y 

wszystkich chętnych

do udziału w konkursie "MOJA RADA NA ODPADA"

organizowanym przez STRAŻ MIEJSKĄ w Kielcach.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie w plikach poniżej. 

Wykonane pracy należy dostarczyć do Przedszkola do dnia 

15 lutego 2021 roku wraz z wypełnioną zgodą  przetwarzania danych osobowych (do pobrania w pliku poniżej). 

Wszystkie wykonane przez Przedszkolaków  prace koordynator musi dostarczyć do 19 lutego 2021 roku do organizatora konkursu. 

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O ZACHĘCENIE  DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE PROMUJĄCYM EKOLOGICZNY STYL ŻYCIA.