ZAJĘCIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniu 26 kwietnia 2018 r. przedszkolaki brały udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je  ratownik medyczny. Dzieci utrwaliły sobie numery ratunkowe 112 i 999, dowiedziały się jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia,  samodzielnie wykonywały resuscytację na fantomie, nauczyły się obsługiwać defibrylator.