Zabawy matematyczne w sklepie ,,Stokrotka”

Dzieci chętnie zaangażowały się organizację kącika sklepowego w naszej sali. Przyniosły kasę, wózek na zakupy, opakowania po różnych produktach i ustaliły ceny. Teraz bardzo chętnie bawią się i uczą. Matematyka połączona zabawą zachęca ich dodawania i odejmowania w zakresie 10 i nie tylko. Dzieci chętnie ze sobą współpracują, rozumieją konieczność przeliczania pieniędzy i kupna za określoną kwotę wybranych produktów. Do zabawy włączają się także dzieci z innych grup.