WYJAZD DO TEATRU DLA GRUP III, IV, V

U W A G A   R O D Z I C EPodobny obraz

grupy

 III, IV, V

W dniu 13. XII. 2018 r. (czwartek, godzina 11:00)

zostanie zorganizowany wyjazd

do Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ”

na przedstawienie pt.

„PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA”

Prosimy o  wpłacanie

do nauczycielek grup po 19 zł
(14 zł bilet wstępu + 5 zł przejazd autokarem).

 

                                                                                                                                                                                                                                      Dziękujemy