WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/18

O G Ł O S Z E N I E

Zebranie organizacyjne odbędzie się
31 sierpnia 2017 r.
o godz. 16:00 dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

zaś o 16:15 dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

Serdecznie zapraszamy