Ubezpieczenie NWW

Informujemy, iż Rada Rodziców na bieżący rok szkolny wybrała ofertę ubezpieczeniową Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
Składka wynosi 39zł, a suma ubezpieczenia opiewa na 12 000zł.
Dokładne informacje tutaj.

 

Jak postępować w razie szkody w wypadku z ubezpieczenia szkolnego?

* Poszkodowany powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać się jego zaleceniom.
* Tego samego dnia o wypadku lub pobiciu na terenie placówki trzeba poinformować dyrekcję (placówka zobowiązana jest do wypełnienia protokołu wypadku).
*Wszelkie pobicia oraz napady, które miały miejsce poza terenem placówki należy niezwłocznie zgłosić policji (nie później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia). Pozwoli to na podjęcie szybkich oraz efektywnych działań, dzięki którym będzie można ujawnić sprawców.

W celu rozpatrzenia roszczenia prosimy skompletować następujące dokumenty:

* Wniosek-zgłoszenie szkody,
* Historia choroby,
* Zaświadczenie o zakończeniu leczenia,
Druk zgłoszenia szkody /wniosek/ należy pobrać z sekretariatu placówki (pracownik odpowiedzialny za obsługę ubezpieczenia powinien potwierdzić ochronę ubezpieczeniową pieczątką placówki, wpisać numer polisy i sumę ubezpieczenia we wniosku.

Skompletowane dokumenty należy przesłać na adres:

Centrum Ubezpieczeń Teodozja Lendzian
ul. 1 go  Maja 186
25-668 Kielce
lub na adres mailowy: teodozja@lendzian@pl
tel 608 051 377; 413 660 087