„Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej"

W roku szkolnym 2013/2014 przedszkole przystąpiło do realizacji programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Akcja dla placówek oświatowych nosi tytuł „Szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”.

Informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie www.zachowajrownowage.pl

Przyłączamy się do inicjatywy, której celem jest zatrzymanie epidemii nadwagi i otyłości, poprzez wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży.