SPOTKANIE MUCHOMORKÓW ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

13 kwietnia 2017roku gościliśmy w naszym przedszkolu  przedstawiciela Straży Miejskiej. Na początku dzieci zapoznały się z pracą strażnika i oglądały elementy umundurowania.

 Następnie odbyły się zajęcia na temat ,,Zgubiłem się i co dalej?” .

Celem przeprowadzonych zajęć było przekazanie informacji na temat właściwego zachowania się w sytuacjach, gdy dziecko się zgubi. Przedstawienie dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa, ukształtowanie nawyków zapewniających bezpieczeństwo.

Dzieci  na ogół przebywają pod opieką rodziców lub dziadków, ale warto wiedzieć co robić, gdy nie ma ich w pobliżu, a robi się groźnie...

Podczas spotkania  dzieci wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej  uzgodniły, że:

- nie bierzemy słodyczy od obcych

- nie rozmawiamy z osobami nieznajomymi

- nie wsiadamy do obcych samochodów

- nie idziemy z osobą nam nieznaną

- ktoś nieznany nas zaczepia - od razu mówimy o tym rodzicom, opiekunom.

Poprzez  pogadankę , prezentację multimedialną przedstawiciel Straży Miejskiej  uświadomił dzieciom  także, że sam wygląd i zachowanie osoby nieznanej nie zawsze świadczy o dobrych  intencjach w stosunku do dziecka. Przedszkolaki nie potrafią rozpoznać zamiarów "nieznanego" lepiej ,aby były zawsze  ostrożne.

Dzieci obejrzały również film pt .,,Przygoda Emilki”, który był świetną okazja do przypomnienia i usystematyzowania wiedzy nt. bezpiecznego zachowania się przedszkolaków. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, z aktywnym udziałem dzieci. Na zakończenie  ,,Muchomorki” otrzymały kolorowanki.