Spotkania ze specjalistami w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania ze specjalistami.
Poradnictwo dla rodziców w ramach stałego punktu konsultacyjnego w przedszkolu:
 
Pedagog: mgr Krystyna Tomasik 
Terminy: 3.11.16r. godz. 8.00-12.00 
        9.12.16r. godz. 8.00-12.00

Psycholog: mgr Małgorzata Szatkowska 
Terminy: 3.11.16r. godz. 8.00-12.00 
        9.12.16r. godz. 8.00-12.00
Logopeda: mgr Katarzyna Rogala 
Terminy: 4.11.16r. godz. 8.00-12.00
        2.12.16r. godz. 8.00-12.00