Rozstrzygniecie konkursu "Ja i mój bałwan"

W dniu 9 marca 2016 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu grupowego nt.
"Ja i mój bałwan".

Na konkurs wpłynęło 9 zdjęć przedstawiających postacie bałwanów wraz z ich twórcami.  Organizatorzy konkursu mieli trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzcy.

Dlatego też postanowiono przyznać wszystkim dzieciom równorzędne miejsca.

Sedecznie dziękujemy rodzicom za  przystąpienie do konursu.  Mamy nadzieję, że lepiąc

z dziećmi bałwana spędzili państwo miło czas. 

Więcej zdjęć w galerii.

Szczególnie dziękujemy mamie Filipka Fąfary za zorganiowanie

nagród książkowych i szklanek.