Przedszkolne Igrzyska Sportowe

 Nieodłącznym akcentem uroczystego Dnia Dziecka są Przedszkolne Igrzyska Sportowe. Dzieci mają możliwość po spotkaniu teatralnym wykazania się swoją sprawnością fizyczną podczas udziału w różnych dyscyplinach sportowych. W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na rzecz rozwijania aktywności fizycznej. W ciągu roku szkolnego w każdej grupie wiekowej odbywają się ciekawe i atrakcyjne zajęcia ruchowe z wykorzystaniem twórczych metod m.in. metody A i M. Kniessów, W. Sherborne, R. Labana, C. Orffa. Często zajęcia ruchowe odbywają się także z udziałem rodziców. Nasza placówka posiada wspaniały duży plac przez co możemy go wykorzystać do zabaw ruchowych na powietrzu w każdej porze roku. Przedszkolne Igrzyska Sportowe są podsumowaniem każdego roku szkolnego, w których dzieci poprzez rywalizację uczą się poprawnego zachowania, integrują się oraz aktywizują. Uwieńczeniem Igrzysk jest otrzymanie pucharu złożonego na ręce pani Dyrektor.