PRZEDSZKOLAK - MAŁY PATRIOTA - promujemy nasze Przedszkole na zewnątrz

29 listopada  Maja D. z grupy Sów zaprezentowała swoje umiejętności recytatorskie

w II edycji konkursu recytatorskiego pod hasłem „Przedszkolak - Mały Patriota”
organizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach.
Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat Ojczyzny, budowanie szacunku do symboli narodowych
oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.
 Dziewczynka  z wielkim zaangażowaniem podjęła się wystąpienia przed nieznaną publicznością,
o tremie nie było mowy, recytacja wypadła znakomicie.
Po burzliwej naradzie jury jednogłośnie stwierdziło, że wszystkie dzieci zasłużyły na wyróżnienie.
Maja za występ otrzymała pamiątkowy dyplom i upominki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!