Proszę, przepraszam i dziękuję - czyli co KULTURALNY PRZEDSZKOLAK wiedzieć powinien

Przez cały rok szkolny dzieci pracowały nad zdobyciem sprawności KULTURALNEGO PRZEDSZKOLAKA.  

W czerwcu przyszedł czas na posumowanie działań i sprawdzenie kto zasużył na medal Kulturalnego Przedszkolaka. 

Kulturalny przedszkolak akceptuje innych takimi jakimi są, jest koleżeński, potrafi współdziałać i pomagać. Zgodnie bawi się z rówieśnikami, okazuje szacunek dorosłym i swoim kolegom. Przestrzega zasad i norm postępowania ustalonych w grupie. Stosuje zwroty grzecznościowe stosownie do sytuacji. Wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków. Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe. Dba o ład i porządek wokół siebie. Większość bez problemu dostosowała się do wymagań i zdobyła medal. Niektóre przedszkolaki otrzymały kredyt zaufania ;)