Projekt oceny stanu zdrowia

Dzieci 3 - letnie (rocznik 2012) z oddziału I i II naszego przedszkola wezmą udział w programie, podczas którego lekarze ocenią ich stan zdrowia, sposób odżywiania się oraz stan jamy ustnej.
Badania będą prowadzone przez Panią dr hab. Prof UJK Edytę Suliga, dr Elżbietę Cieśla i dr Joannę Zemlik za pisemną zgodą rodziców. Badania trwać będą dwa lata i mają pomóc m. in. we wdrażaniu poprawnych nawyków żywieniowych.

W 5 kieleckich przedszkolach rozpoczął się cykl badań mających na celu ocenę przede wszystkim stanu zdrowia dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym,
a także wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych i higieny jamy ustnej. Projekt pozytywnie zaopiniowały: komisja bioetyczna Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Bioetyczna działającej przy Izbie Lekarskiej.
W grupie dzieci badanych są trzylatki, ale projekt zaplanowany jest na kilka lat, tak aby co roku badać tę samą grupę dzieci i dzięki temu uzyskać wiarygodne badanie populacji porównywalne z podobną grupą kilkulatków w innej części kraju. Badania, które przeprowadzą przedstawiciele Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK Kielce oraz konsultant wojewódzki do spraw stomatologii dziecięcej, związane są z narastającym problemem nadwagi i otyłości, a także zmiany stylu życia z aktywnego na siedzący. Chodzi też o bezpośredni związek pomiędzy stanem jamy ustnej a ogólnym stanem zdrowia.
Autorzy projektu bardzo liczą na współpracę z rodzicami przedszkolaków.

Projekt będzie realizowany w Przedszkolach Samorządowych nr 14,19, 31, 34 oraz 40. Obejmie od 300 do 350 dzieci. W związku z prowadzonymi badaniami miasto nie ponosi żadnych kosztów.

https://www.youtube.com/watch?v=ikm7tdUQ3Aw