Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim za głosowanie w konkursie ,,Najpiękniejsza Marzanna". Nasza Marzanna zajęła II miejsce. Dzieci w nagrodę otrzymały dyplomy oraz grę edukacyjną ,,Na łące". Dziękujemy!