PODSUMOWANIE AKCJI GÓRA GROSZA 2016

DRODZY RODZICE, DZIECI I DZIADKOWIE!

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało się nam zebrać kwotę

w wysokości 121,34 zł.

Pieniądze zostaną przekazane organizatorowi akcji Towarzystwu „Nasz Dom”.

 

Dziękujemy!!!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.