Pierwsza pomoc

Dziś w przedszkolu dzieci poznawały zasady udzielania pierwszej pomocy. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Często okazuje się, że liczy się każda sekunda i to od nas zależy czyjeś zdrowie i życie. Tak więc nikogo nie dziwi, że zasady pierwszej pomocy powinien znać każdy.