Pierwsza Pomoc

W dniu 23.04.2013r odbyły się w naszym ogrodzie praktyczne zajęcia przedszkolaków na temat ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” prowadzone przez Grupę Ratownictwa PCK Kielce. Dzieci zdobyły umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia np.:

  • znajomość numerów alarmowych (pogotowie, policja, straż pożarna oraz ogólny 112,
  • wzywania pomocy i prowadzenia rozmowy z dyspozytorem,
  • opatrywania ran, złamań , oparzeń itp.

Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci uczyły się techniki sztucznego oddychania i masażu serca. Ratownicy uwrażliwiali dzieci na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez uświadamianie im zagrożeń , jakie mogą wystąpić w najbliższym otoczeniu.