Nasze przedszkole

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Kielcach funkcjonuje od lipca 1980 r. Położone jest u podnóża pięknej góry Karczówka i otoczone zewsząd zielenią. Pierwotnym założeniem organizacyjnym było przedszkole 4 oddziałowe, obecnie mamy 6 oddziałów i 145 wychowanków. Wielkim wydarzeniem w życiu naszej placówki było nadanie imienia Marii Kownackiej w dniu 26 kwietnia 1996 r. Patronka, która poświęciła swą twórczość literacką dzieciom i przyrodzie, inspiruje nas do pracy pedagogicznej i prowadzenia działań proekologicznych.

W 29 letniej historii przedszkolem kierowały:

 • 1980-1985 Irena Lubowiecka
 • 1985-2006 Elżbieta Cecot
 • Od 2006 r. Grażyna Gromiec

Przez wszystkie lata przedszkole wychodziło naprzeciw wszelkim innowacjom pedagogicznym, które były i są systematycznie wdrażane. Jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.

Placówka nasza dysponuje 6 salami dydaktycznymi, estetycznie urządzonymi, dostosowanymi do wieku i potrzeb dzieci. Przedszkole otacza duży, pełen zieleni plac przedszkolny wyposażony w kolorowe urządzenia zabawowo - rekreacyjne do bezpiecznych zabaw ruchowych: zjeżdżalnie, zamek, drewniany domek, trzy piaskownice, huśtawki dla dzieci starszych i młodszych, trawiaste boisko do piłki nożnej wraz z bramkami. Wszystko to sprawia naszym wychowankom wiele radości.

W codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej przywiązujemy dużą rolę do edukacji regionalnej, przyrodniczej i ekologicznej. Sprzyja temu położenie przedszkola, umożliwiające dzieciom obcowanie z przyrodą.

Plac przedszkolny ,,tonie” w zieleni – znajdują się tu drzewa i krzewy ozdobne, klomby z kwiatami, skalniaki i trawniki. Ogród jest dla nas bardzo ważnym miejscem nauczania i wychowania w duchu poszanowania praw ekologicznych oraz prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych i zajęć sportowych.

W 2007 r. podjęliśmy starania związane z uzyskaniem Zielonego Certyfikatu -przedszkole przyjazne środowisku. Misją programu jest upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju poprzez inspirowanie działań, kształtowanie postaw i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci.

Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim stażem pracy, aktywną w doskonaleniu zawodowym, podnoszącą kwalifikacje zawodowe, podejmującą innowacyjne działania w zakresie wychowania i nauczania. Nowoczesne metody i formy pracy nauczycielki dostosowują do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie ,,Dojrzałości szkolnej”.

Oferujemy:

 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • profesjonalną opiekę nad dziećmi przez 10 godzin dziennie (od 6.30 do 16.30)
 • zajęcia i zabawy prowadzone we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z podstawą programową MEN
 • rozszerzony program edukacji ekologicznej
 • konsultacje z psychologiem, pedagogiem i logopedą
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rytmiczne
 • religię
 • kółko plastyczne dla dzieci uzdolnionych plastycznie
 • kółko muzyczne dla dzieci uzdolnionych muzycznie
 • kółko taneczne dla dzieci uzdolnionych tanecznie
 • całodzienne wyżywienie