Mały Miś i tradycje Wielkanocne

   Akcja wielkanocna jest częścią międzynarodowego projektu: "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" i ma na celu zachęcanie do czytania dzieciom wraz z postacią Misia Bruna.  Dzieci zapoznały się z treścią wiersza - ,,Pisanki” D. Gellner oraz z różnymi rodzajami technik wykonywania pisanek i z wierszem; "Na wielkanocnym stole” oraz  z potrawami wielkanocnymi z różnych krajów.  Dzieci samodzielnie wykonały pisanki do swojego wielkanocnego koszyczka. Przygotowane zostały również kartki świąteczne zawierające motyw misia z życzeniami dla dzieci z innych przedszkoli w Polsce. Stokrotki i Sówki wykonały prace grupowe z życzeniami Wesołych Świąt dla całej społeczności przedszkolnej oraz kartki świąteczne dla rodziców. Na koniec dzieci otrzymały dyplomy "Misiowego Pomocnika”.

Cele projektu:

– rozwijanie czytelnictwa

– zapoznanie z tradycjami Wielkanocy

– kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego

– wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, ekspresji słownej i muzycznej

– nawiązywanie współpracy między przedszkolami z całej Polski

– doskonalenie przez nauczycieli umiejętności wykorzystywanie nowoczesnych technologii i korzystania z portali społecznościowych.