Malujemy farbami

Oto nasze pierwsze zajęcia malowania farbami.

Edukacja plastyczna należy do najbardziej twórczych działań programu wychowania. Wyzwala uczucia i emocje u dzieci. Zajęcia plastyczne dają szerokie możliwości rozwijania zainteresowań. Realizowane ćwiczenia pomagają kształtować odpowiednie cechy w psychice dziecka takie jak: wrażliwość na piękno, wyobraźnię,  pomysłowość, cierpliwość oraz sprawność manualną, rozpoznawanie i utrwalanie kolorów.