Kadra pedagogiczna

Dyrektor: mgr Grażyna Gromiec – nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Gawryś - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Gogolewska – nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Kowalik -  oligofrenopedagog, logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel dyplomowany

mgr Izabela Lawrenc – nauczyciel dyplomowany

mgr Alina Łojek - nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Pacek-Styś - nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Ramska – nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Tarłowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Klaudia Wachla-Nowakowska – nauczyciel dyplomowany

mgr Paulina Zimnicka – nauczyciel dyplomowany