INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRACY W MIESIĄCU SIERPNIU 2021r.

 

Warunkiem uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie wakacyjnym
-  w miesiącu sierpniu jest:

podpisanie deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola oraz uregulowanie opłaty do dnia 31 lipca 2021r.

Rodzice zainteresowani uczęszczaniem swojego dziecka do Przedszkola w ww. okresie zobowiązani są złożyć stosowny wniosek  do dnia 15 czerwca bież. roku /wniosek do pobrania na stronie przedszkola poniżej lub w zakładce KĄCIK DLA RODZICÓW/DO POBRANIA lub w sekretariacie/.

Pierwszeństwo mają dzieci z placówki macierzystej.

 

 

Kielce, dnia 31.05. 2021r.