Harmonogram konsultacji

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

W naszym przedszkolu nauczycielki mają czas specjalnie przeznaczony 
na indywidualne konsultacje z rodzicami. 
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej 
o osiągnięciach, postępach czy trudnościach swoich dzieci. 

 

 

Nazwa grupy
 

Imię i nazwisko nauczyciela

Data konsultacji

Godzina konsultacji

"BIEDRONKI"
 

mgr Urszula Gawryś

26.IX.2017r., 31.X,2017r.

28.XII.2017r., 26.XII,2017r.

30.I.2018r., 27.II.2018r.

27.III.2018r., 24.IV.2018r.

29.V,2018r., 26.VI.2018r.

16.30 - 17.00

mgr Małgorzata Ramska

28.IX. 2017r., 16.X. 2017r.
13.XI. 2017r., 11.XII. 2017r.
15.I. 2018r., 12. II. 2018r.
12.III. 2018r., 09.IV. 2018r.
14.V. 2018r., 11.VI. 2018r.

16.30 - 17.00

"MUCHOMORKI"

mgr Beata Gogolewska

05.X.2017r., 02.XI.3017r.

07.XII.2017r, 04.I.2018r.

01.II.2018r., 01.III.2018r.

05.IV.2018r., 10.V.2018r.

07.VI.2018r.

7:00- 8:00

„MOTYLKI"
 

mgr Alina Łojek

mgr Klaudia Wachla-Nowakowska

11.XII.2017r., 22.I.2018r.

19.II.2018r., 19.III.2018r.

23.IV.2018r., 21.V.2018r.

18.VI.2018r.

16:00- 17:00

"PSZCZÓŁKI"
 

mgr Izabela Lawrenc

18.10.2017 r., 22.11.2017 r.

13.12.2017 r., 17.01.2018 r.

21.02.2018 r., 21.03.2018 r.

18.04.2018 r., 23.05.2018 r.

06.06.2018 r.

15:00-16:00

"ŻABKI"

mgr Monika Tarłowska

11.X.2017r., 8.XI.2017r.

13.XII. 2017r., 10.I.2018r.

7.II.2018r., 7.III.2018r.

11.IV.2018r.,9.V.2018r.

6.VI.2018r.

14:00- 15:00

„SOWY”

mgr Paulina Zimnicka

24.X. 2017r., 28.XI .2017r.

19.XII. 2017r., 30.I.2018 r.

27.II.2018r., 20.III. 2018r.

24.IV. 2018r., 22.V. 2018r.

19.VI.2018r.

8:00- 8:30

mgr Ewa Kąsek

05.X. 2017r., 02.XI .2017r.

07.XII. 2017r., 04.I.2018 r.

01.II.2018r., 01.III. 2018r.

05.IV. 2018r., 10.V. 2018r.

07.VI.2018r.

15:30-16:00

 

Harmonogram konsultacji