GŁOSKUJEMY

Nad błękitną krętą rzeką tuż za miastem niedaleko, stoi zamek bardzo wielki   zamieszkały  tam literki. 

 Dziś o sobie opowiedzą, wszyscy tego się dowiedzą, to dopiero charakterki, z alfabetu te literki.