FENOMENALNE Filmowe Przedszkole

 

Znalezione obrazy dla zapytania kino przedszkole gify

10 kwietnia 2018 r.  dzieci z grupy Pszczółek, Żabek i Sówek  wzięły udział w ostatnim spotkaniu w ramach projektu "Świętokrzyska Akademia Filmowa" organizowanego przez kino FENOMEN Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Celem programu było podniesienie kompetencji audiowizualnych młodych odbiorców tekstów kultury. 

Przedszkolaki wzięły udział w  5 spotkaniach FILMOWEGO PRZEDSZKOLA i obejrzały: "WIELKA WYPORAWA MOLLY",  "KACPER I EMMA JADA W GÓRY", zestaw filmów krótkich "KIM JESTEM?", "PIM I POM", "NIEDOPARKI". 

Przed każdym seansem dzieciaki brały udział w zajęciach edukacyjnych nawiązujących do  bajki czy filmu wyświetlanego w danym dniu. 

Na zakończenie przedszkolaki dostawały materiały do wykonania pracy plastycznej tematycznie związanej  z filmem. 

Serdecznie dziękujemy panu Jarosławowi Skulskiemu- Kierownikowi  Działu Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej Kina  Fenomen za fenomenalne spotkania;) :)