DYŻUR WAKACYJNY - DOKUMENTACJA DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ RODZICÓW

Rodzice, którzy zapisali dziecko na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu w naszym Przedszkolu zobowiązani są do złożenia w sekretariacie deklaracji oraz klauzuli RODO najpóźniej do 2 sierpnia 2021 r. do godziny 8:00.

Rodzice dzieci spoza naszej Przedszkola muszą dostarczyć również zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za usługi z macierzystej placówki. 

Deklaracja oraz kluzula do pobrania w plikach poniżej.

Dziękujemy