CZYTANKI U PSZCZÓŁEK

  „Czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość”                 

                                                                                            Irena Koźmińska

 

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat,  odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. 
 Nasze przedszkole od lat bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Bierzemy również udział w programie „Czytające przedszkola”. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest również podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17.

Dlatego też, aby rozbudzać zamiłowanie do czytania wśród dzieci z grupy Pszczółek marzec został ogłaszamy miesiącem „Czytanek u Pszczółek”

Serdecznie dziękujemy wszystkim mamom oraz pani bibliotekarce za udział w naszych grupowych czytankach.