AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI METODĄ BATII STRAUSS

Znalezione obrazy dla zapytania król i królowa rysunek Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss to jedna z form prowadzenia zajęć, w której  dzieci uczestniczą z wielkim zadowoleniem. Słuchanie muzyki klasycznej tą metodą integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role np. dyrygenta czy muzyka  przy użyciu różnych rekwizytów takich jak instrumenty, pałeczki, krążki. Zajęcia budzą u dzieci zainteresowanie „co się wydarzy”, wyzwalają radość i zaangażowanie w zabawę, jak i rozbudzają ciekawe pomysły twórczych rozwiązań podczas muzyki. Przdszkolaki przyswajają zasady współdziałania, przestrzegania ustalonych reguł, ćwiczą koncentrację.  Oto niektóre utwory znane dzieciom opracowane przez Batii Strauss:

  • Country dance – J. F. Handel;
  • Fiesta Aymara – mel. ludowa – Argentyna;
  • Galop - D. Kabalewski;
  • Taniec staroangielski;
  • Deszczyk;
  • Samolot;
  • Taniec słońca i księżyca;
  • Motylek.