K O N C E R T

W dniu 21 września 2017 r. o godzinie 11:30 odbędzie się koncert 
w wykonaniu muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej

pt. „ANTOŚ NA KONCERCIE W FILHARMONII” .

Strony