Projekt oceny stanu zdrowia

Dzieci 3 - letnie (rocznik 2012) z oddziału I i II naszego przedszkola wezmą udział w programie, podczas którego lekarze ocenią ich stan zdrowia, sposób odżywiania się oraz stan jamy ustnej.
Badania będą prowadzone przez Panią dr hab. Prof UJK Edytę Suliga, dr Elżbietę Cieśla i dr Joannę Zemlik za pisemną zgodą rodziców. Badania trwać będą dwa lata i mają pomóc m. in. we wdrażaniu poprawnych nawyków żywieniowych.

Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej

Z wielką radością informujemy, że już po roku realizacji nasze przedszkole otrzymało Ogólnopolski Certyfikat „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”.
Certyfikat ten przyznawany jest za prowadzenie i rozwijanie działań promujących zdrowe żywienie i aktywność fizyczną w ramach projektu „Zachowaj równowagę”.
Szczegóły na stronie www.zachowajrownowage.pl

Strony