Aktualności

UWAGA! UWAGA!

W związku z otrzymaniem przez Przedszkole maila o treści: w plecaku dziecka jest ładunek gazowy, który rozpyli się o 10:30, podjęte zostały nastepujące kroki:

1) powiadomiona została policja,

2) w godzinach 10-11 odbędzie sie ewakuacja w formie spaceru.

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W CZASACH PANDEMII

DRODZY RODZICE!

Spotkanie z Mikołajem odbędzie się 4 grudnia (piątek). 

W tym roku Mikołaj odwiedzi dzieci wirtualnie.

Przemówi do Naszych Przedszkolaków w specjalnym filmiku przygotowanym przez zaprzyjaźnionego pomocnika świętego Mikołaja z Agencji Artystycznej MAT-ART. 

Prosimy ubrać dzieci odświętnie oraz w MIKOŁAJKOWE CZAPKI.

W poszczególnych grupach będą zabawy "pod znakiem" Mikołaja, wręczanie prezentów, wykonywanie pamiątkowych zdjęć.

INFORMACJA

DRODZY RODZICE przypominamy o:

1) przyprowadzaniu do Przedszkola dzieci ZDROWYCH!!!

2) konieczności zgłaszania, możliwie jak najwcześniej, nieobecności dziecka w przedszkolu mailowo do wychowawcy grupy lub telefonicznie do sekretariatu.

K O M U N I K A T

Kielce, dnia 15.10.2020 r.

Drodzy Rodzice!

Decyzją Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 15.10.2020 r. dzieci z oddziałów  II  /ŻABKI/  i  I  /BIEDRONKI/ zostają objęte kwarantanną:

K O M U N I K A T

DRODZY RODZICE

W związku z dodatnim wynikiem testu na obecność COVID-19 u pracownika w oddziale I (Biedronki), o zaistniałej sytuacji została powiadomiona w dniu 14.10.2020 r. Państwowa Powiatowa Ispekcja Sanitarna w Kielcach. 

Stąd w najbliższych dniach możliwy jest kontakt telefoniczny PPIS z Państwem w wyżej wymienionej sprawie. 

Dyrektor Przedszkola 

Grażyna Gromiec

INFORMACJA

 

Za zgodą Organu Prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach - w dniach od 7.10.2020 r. do dnia 12.10.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w oddziale V (SOWY). W tym czasie nauczycielki  będą prowadzić  kształcenie na odległość (tzw. praca zdalna).

Powodem zaistniałej sytuacji jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach  z dnia 6.10.2020 r. – podjęta w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19  u dziecka w grupie.

Strony